Hệ thống pháp luật

Các mối quan hệ không được kết hôn

Ngày đăng: 27/08/2020 lúc 16:36:40
Các mối quan hệ không được kết hôn trong pháp luật Việt nam được quy định tại điểm d khoản 2 điều 5 Luật hôn nhân gia đình năm 2014.

Các mối quan hệ không được kết hôn

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam