×
Tra cứu thuật ngữ
Hệ thống pháp luật

Các mối quan hệ không được kết hôn

Các mối quan hệ không được kết hôn trong pháp luật Việt nam được quy định tại điểm d khoản 2 điều 5 Luật hôn nhân gia đình năm 2014.

Các mối quan hệ không được kết hôn