Các loại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số: HTPL20577

Câu hỏi:

Các loại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

– Nghị định 19/2016/NĐ-CP.

2. Luật sư tư vấn:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 3 Nghị định 19/2016/NĐ-CP quy định như sau:

“Khí quy định tại Nghị định này là khí dầu mỏ hóa lỏng, khí thiên nhiên hóa lỏng và khí thiên nhiên nén”.

* Các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí quy định tại Điều 42 Nghị định 19/2016/NĐ-CP như sau:

"- Giấy chứng nhận đủ Điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG; LNG; CNG.

– Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm thương nhân phân phối LPG; LNG; CNG.

– Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào chai.

– Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LNG; CNG; LPG vào phương tiện vận tải.

– Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LPG; LNG; CNG.

– Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG.

– Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG.

– Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai."

* Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí theo Khoản 1 Điều 43 Nghị định 19/2016/NĐ-CP bao gồm:

"- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện theo mẫu quy định;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh;

– Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng các Điều kiện quy định tại Chương II Nghị định này."

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện có thời hạn hiệu lực là 05 (năm) năm kể từ ngày cấp mới. Trường hợp thương nhân là đại lý kinh doanh LPG chỉ có 01 (một) cửa hàng bán LPG chai hoặc 01 (một) trạm cấp LPG hoặc 01 (một) trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải đã được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện không phải thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG. Thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện phải nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

* Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ diều kiện quy định theo Điều 44 Nghị định 19/2016/NĐ-CP như sau:

– Bộ Công Thương có thẩm quyền cấp các loại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 42 của Nghị định này.

– Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cửa hàng bán LPG chai khi được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân cấp thực hiện.

* Cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện được quy định tại Điều 45 Nghị định 19/2016/NĐ-CP như sau:

– Giấy chứng nhận đủ Điều kiện được cấp lại trong trường hợp: Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng. Nội dung, thời hạn Giấy chứng nhận cấp lại không thay đổi. Giấy chứng nhận cấp lại phải có quy định hủy bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận bị mất, sai sót, hư hỏng.

Hồ sơ, thủ tục cấp lại gồm: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo mẫu quy định; Giấy chứng nhận bị sai sót hoặc bị hư hỏng (không áp dụng đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất). Trên cơ sở kiểm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận được lưu, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận.

– Giấy chứng nhận được Điều chỉnh trong trường hợp: Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa Điểm; thay đổi quy mô hoặc Điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Điều chỉnh Giấy chứng nhận. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận không thay đổi.

– Giấy chứng nhận đủ Điều kiện được gia hạn khi hết thời hạn hiệu lực

Hồ sơ đề nghị cấp gia hạn gồm: Giấy đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận theo mẫu quy định; Bản cam kết bảo đảm đáp ứng đầy đủ các Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận.

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện chỉ được gia hạn 01 lần có thời hạn hiệu lực là 05 (năm) năm.

– Giấy chứng nhận đủ Điều kiện bị thu hồi trong các trường hợp:

Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp phép;                                     

Không còn đáp ứng đủ hoặc không thực hiện đúng các Điều kiện quy định của Giấy chứng nhận;

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư ra nước ngoài

Cho thuê, mượn Giấy chứng nhận; tự ý sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận;

Chấm dứt hoạt động kinh doanh;

Giấy chứng nhận được cấp không đúng thẩm quyền.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng nhận thực hiện việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp. Thương nhân bị thu hồi Giấy chứng nhận có trách nhiệm gửi Giấy chứng nhận và toàn bộ bản sao Giấy chứng nhận hiện có đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng nhận trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định thu hồi.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam

Lưu ý: Nội dung tư vấn của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy vào từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách hay quy định mới của pháp luật.

Gửi yêu cầu tư vấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH