Hệ thống pháp luật

Các khoản tiền người lao động được nhận khi nghỉ việc không báo trước năm 2021

Ngày đăng: 25/03/2021 lúc 14:10:35

Trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước, người lao động vẫn được hưởng đầy đủ về quyền lợi. Cụ thể như sau:

1. Tiền lương cho những ngày làm việc chưa được thanh toán

Theo Điều 48 Bộ luật Lao động 2019 trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến quyền lợi của người lao động.

Căn cứ quy định trên, người lao động sẽ được chi trả tiền lương cho những ngày mình làm việc mà chưa được thanh toán.

2. Tiền phép năm chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết

Theo khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.”

Do đó, trường hợp thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì người lao động được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

3. Trợ cấp thất nghiệp

Khác với các khoản tiền trên, tiền trợ cấp thất nghiệp do cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả nếu người lao động đáp ứng đủ các điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định tại Điều 49 Luật Việc làm 2013.

Người lao động đủ điều kiện sẽ được trả trợ cấp thất nghiệp theo mức sau:

Mức hưởng hàng tháng = Bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp x 60%

Trong đó, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 - 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Ngoài 03 khoản tiền nêu trên, nếu hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể có ghi nhận thêm về các khoản tiền khác mà người lao động được nhận khi nghỉ việc không báo trước thì người này cũng sẽ được hưởng thêm các quyền lợi đó. 

Phạm Huyền - BBT. Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam