Hệ thống pháp luật

Các chế độ trả lương khác cho người lao động

Ngày đăng: 13/09/2021 lúc 11:34:41

Theo quy định của Bộ luật lao động mới, người lao động ngoài được hưởng lương theo thỏa thuận trong HĐ lao động còn được hưởng các chế độ lương khác trong quá trình lao động, cụ thể như:

Các chế độ trả lương khác cho người lao động

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam