Ai xuất hóa đơn trong trường mua xe từ đấu giá tài sản của thi hành án

Câu hỏi:

Mã số câu hỏi: KT143

Tôi mua xe từ đấu giá tài sản của thi hành án vậy thì hóa đơn mua bán ai xuất cho tôitôi mua xe từ đấu giá tài sản của thi hành án vậy thì hóa đơn mua bán ai xuất cho tôi

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Dựa trên sự hiểu biết của mình, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau: 1. Nội dung tư vấn   Tại Điều 13, Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:          “ Điều 13. Cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in           1. Cơ quan thuế cấp hóa đơn ...
Xem nội dung đầy đủ

Gửi câu hỏi của bạn