Hệ thống pháp luật

4 trường hợp được trả lương ngừng việc do covid

Ngày đăng: 26/08/2021 lúc 21:36:19

Ngày 15/7/2021, Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương thuộc Bộ LĐTB&XH có Công văn 264/QHLĐTL-TL gửi Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành phố về việc trả lương ngừng việc cho NLĐ trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

4 trường hợp được trả lương ngừng việc do covid

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam