Hệ thống pháp luật

3 trường hợp nghỉ việc riêng được hưởng lương

Ngày đăng: 06/04/2021 lúc 13:10:27

Căn cứ Khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) quy định NLĐ được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày sau đây

3 trường hợp nghỉ việc riêng được hưởng lương

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam