Hệ thống pháp luật

11 loại giấy tờ thay thế CMND, CCCD trong các chuyến bay nội địa

Ngày đăng: 05/03/2021 lúc 09:29:42

Trong các chuyến bay trong nước, ngoài CMND/CCCD công dân Việt Nam được phép sử dụng các giấy tờ nhân thân sau để thay thế khi xuất trình tại khu vực làm thủ tục bay, cửa an ninh:

11 loại giấy tờ thay thế CMND, CCCD trong các chuyến bay nội địa

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam