Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Ý kiến chuyên ngành về thiết kế cơ sở - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Ý kiến chuyên ngành về thiết kế cơ sở - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-241821-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Thẩm định - Kỹ thuật
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở giao thông vận tải.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm C.
15 ngày làm việc đối với dự án nhóm B.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công văn góp ý kiến chuyên ngành về thiết kế cơ sở
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng