Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Xử lý xoá nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ đối với Ngân hàng chính sách xã hội cấp tỉnh - Ngân hàng Chính sách

Thông tin thủ tục hành chính Xử lý xoá nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ đối với Ngân hàng chính sách xã hội cấp tỉnh - Ngân hàng Chính sách

Số hồ sơ: B-NCS-111207-TT
Cơ quan hành chính: Ngân hàng chính sách
Lĩnh vực: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội quyết định xử lý trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội cấp tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua bưu điện, Qua mạng
Thời hạn giải quyết: Không quy định thời gian cụ thể
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng