Thủ tục hành chính: Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức công dân không thuộc thẩm quyền giải quyết - Vĩnh Long

Thông tin

Số hồ sơ: T-VLG-027704-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài Chính Vĩnh Long
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công văn trả lời trường hợp này không thuộc thẩm quyền và bộ hồ sơ khiếu nại (tố cáo) của công dân
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng