Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Hải Phòng

Thông tin thủ tục hành chính Xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Hải Phòng

Số hồ sơ: T-HPG-151637-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực: Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày, nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ sẽ trả kết quả giải quyết ngày hôm sau
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Đơn xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã xác nhận. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được chỉnh lý
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng