Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-092955-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Hà Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Vận tải - Phương tiện và Người lái
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Hà Nam: Đường Đinh Tiên Hoàng - Phủ Lý - Hà Nam
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Không kể ngày nghỉ, ngày lễ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện thuỷ nội địa
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng