Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-013065-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện (trường hợp cấp mới giấy chứng quyền sử dụng đất)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải cộng thêm 14 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng