Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-154734-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên & Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã nơi có hoạt động chế biến khoáng sản
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng