Thủ tục hành chính: Xin thành lập (hoặc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo trực thuộc - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Xin thành lập (hoặc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo trực thuộc - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-068764-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Mặt trận tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng