Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-154702-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên & Môi trường
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép thăm dò khoáng sản tại vị trí được chuyển nhượng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng