×
Tra cứu thuật ngữ
Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Xin cấp phép xây dựng, sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp công trình tôn giáo - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Xin cấp phép xây dựng, sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp công trình tôn giáo - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-082815-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ huyện, thị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng