Thủ tục hành chính: Xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải Việt Nam" đối với cá nhân ngoài ngành Giao thông vận tải - Lâm Đồng

Thông tin thủ tục hành chính Xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải Việt Nam" đối với cá nhân ngoài ngành Giao thông vận tải - Lâm Đồng

Số hồ sơ: T-LDG-213467-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Giao thông vận tải nhận được quyết định tặng thưởng hoặc văn bản thông báo của Bộ Giao thông vận tải
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính + Kỷ niệm chương + Bằng chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng