Thủ tục hành chính: Xét tặng Huân chương Lao động hạng nhì - Cần Thơ

Thông tin

Số hồ sơ: T-CTH-BS364-SĐ
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Không xác định thời gian
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính, Bằng và Huân chương
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng