Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-148447-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo, Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Nộp hồ sơ lên cấp tỉnh tháng 5 hàng năm
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng