Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Xét giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Xét giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-260623-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban Nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban Nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hỗ trợ chi phí mai táng cho người khuyết tật
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng