Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Xét công nhận và giải quyết quyền lợi đối với dân quân tự vệ (DQTV) được hưởng chính sách thương binh - Bộ Quốc phòng

Thông tin thủ tục hành chính Xét công nhận và giải quyết quyền lợi đối với dân quân tự vệ (DQTV) được hưởng chính sách thương binh - Bộ Quốc phòng

Số hồ sơ: B-BQP-104158-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Quốc phòng
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách, Quân nhân, Dân quân
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan công an nơi xảy ra tai nạn; Cơ sở y tế đã điều trị cho Dân quân tự vệ bị ốm đau, chết; Hội đồng Giám định y khoa
Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp hoặc gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng