Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Xét công nhận và giải quyết quyền lợi đối với dân quân tự vệ (DQTV) được hưởng chính sách liệt sĩ - Bộ Quốc phòng

Thông tin thủ tục hành chính Xét công nhận và giải quyết quyền lợi đối với dân quân tự vệ (DQTV) được hưởng chính sách liệt sĩ - Bộ Quốc phòng

Số hồ sơ: B-BQP-104180-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Quốc phòng
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Xã đội hoặc Ban Chỉ huy quân sự cơ quan
Cách thức thực hiện: Cơ quan có trách nhiệm được giao, phối hợp với gia đình trực tiếp giao nộp hoặc gửi hồ sơ tới cơ quan chức năng
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng