Thủ tục hành chính: Xét chế độ một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an và cán bộ xã, phường trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước (đối tượng bổ sung Thông tư 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC) - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Xét chế độ một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an và cán bộ xã, phường trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước (đối tượng bổ sung Thông tư 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC) - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-259869-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Quân nhân, Dân quân
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban chỉ huy Quân sự cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban chỉ huy Quân sự cấp huyện
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Ban chỉ huy Quân sự cấp xã
Thời hạn giải quyết: Thời gian tại Ban chỉ huy Quân sự cấp xã: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng