Thủ tục hành chính: Xét chế độ một lần đối với dân quân tập trung ở miền Bắc, du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng mật) đã về gia đình - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Xét chế độ một lần đối với dân quân tập trung ở miền Bắc, du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng mật) đã về gia đình - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-259868-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Quân nhân, Dân quân
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban chỉ huy Quân sự cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Ban chỉ huy Quân sự cấp xã
Thời hạn giải quyết: Thời gian tại Ban chỉ huy Quân sự cấp xã: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng