Thủ tục hành chính: Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác (thẩm định lại) - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác (thẩm định lại) - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-BS225
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trà Vinh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trà Vinh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh.
Thời hạn giải quyết: 1 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng