×
Tra cứu thuật ngữ
Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-106387-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Cư trú
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Trực tiếp tại trụ sở Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng