Thủ tục hành chính: Xác nhận và giải quyết chế độ đối với bệnh binh thuộc trường hợp quy định tại điểm h, Khoản 1, Điều 33 Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận và giải quyết chế độ đối với bệnh binh thuộc trường hợp quy định tại điểm h, Khoản 1, Điều 33 Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-BS158
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan có thẩm quyền của Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Chỉ huy quân sự huyện hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Bộ Công an, Hội đồng giám định y khoa, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân xã nơi cư trú
Thời hạn giải quyết: + Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đơn có trách nhiệm xác minh, lập biên bản đề nghị xác nhận bệnh binh kèm giấy tờ quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 26 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH gửi Ban Chỉ huy quân sự huyện hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Bộ Công an
+ Ban Chỉ huy quân sự huyện hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Bộ Công an trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 26 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH, có trách nhiệm kiểm tra, cấp giấy xác nhận về thời gian phục vụ trong quân đội, công an (trong trường hợp không còn quyết định phục viên hoặc xuất ngũ); chuyển các giấy tờ đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bệnh tật theo quy định của Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an
+ Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận bệnh tật và giới thiệu ra Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền
+ Cơ quan có thẩm quyền của Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an căn cứ biên bản kết luận của Hội đồng giám định y khoa để ra quyết định cấp giấy chứng nhận bệnh binh và trợ cấp, phụ cấp; chuyển đến cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội nơi bệnh binh cư trú để thực hiện chế độ ưu đãi
(Quy định tại Điểm b, c, d, đ, Khoản 2, Điều 26 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định cấp giấy chứng nhận bệnh binh và trợ cấp, phụ cấp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng