Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Xác nhận thông báo kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư - Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận thông báo kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư - Bộ Thông tin và Truyền thông

Số hồ sơ: B-BTT-069038-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: Bưu chính – chuyển phát
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị phụ trách về Bưu chính, Chuyển phát của Sở
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng