Thủ tục hành chính: Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính - Bạc Liêu

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính - Bạc Liêu

Số hồ sơ: T-BLI-211354-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Bưu chính – chuyển phát
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông (số 04, đường Phan Đình Phùng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu)
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng