Thủ tục hành chính: Xác nhận mất sổ bộ, không quản lý sổ bộ - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận mất sổ bộ, không quản lý sổ bộ - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-125078-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp huyện Cao Lãnh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng