Thủ tục hành chính: Xác nhận khai báo hoá chất - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận khai báo hoá chất - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-012278-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng