Thủ tục hành chính: Xác nhận hồ sơ xin việc làm - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận hồ sơ xin việc làm - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-014201-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Xã Tịnh Thới
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân Xã Tịnh Thới
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Ghi rõ nội dung xác nhận vào đơn xin việc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng