Thủ tục hành chính: Xác nhận hồ sơ xin gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận hồ sơ xin gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-087676-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành Phố Cao Lãnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Xã Tịnh Thới
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng