Thủ tục hành chính: Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động karaoke - Quảng Nam

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động karaoke - Quảng Nam

Số hồ sơ: T-QNA-109639-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực: Văn hóa, Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động karaoke - Quảng Nam

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân xuất trình các loại giấy tờ theo hướng dẫn và nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động karaoke tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Cán bộ văn hóa – thông tin của Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 3: Nếu hồ sơ hợp lệ thì Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin cấp huyện kiểm tra thực tế các điều kiện đảm bảo theo quy định và thực hiện xác nhận hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động karaoke đề nghị cấp có thẩm quyền cấp phép, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động karaoke - Quảng Nam

Đơn đề nghị cấp cấp đổi giấy phép hoạt động karaoke
Giấy xác nhận các hộ liền kề
Bảng kê khai phương tiện, thiết bị
Giấy chứng nhận đăng ký thuế
Giấy phép hoạt động karaoke hết hạn
Biên bản kiểm tra thực tế của Ủy ban nhân dân cấp xã và Phòng Văn hóa – Thông tin cấp huyện
Số bộ hồ sơ: 2 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động karaoke - Quảng Nam

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động karaoke - Quảng Nam

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động karaoke - Quảng Nam

Thủ tục hành chính liên quan Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động karaoke - Quảng Nam

Menu