Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Xác nhận đơn ưu tiên con đối tượng Thương binh, Bệnh binh, gia đình liệt sỹ - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận đơn ưu tiên con đối tượng Thương binh, Bệnh binh, gia đình liệt sỹ - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-099311-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Hà Tĩnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày làm việc nếu đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng