Thủ tục hành chính: Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-120993-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Xã, Phường, Thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Xã, Phường, Thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Hồ sơ được chuyển ngay trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận Lập danh sách gửi về phòng Lao động và Thương binh xã hội huyện
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng