Thủ tục hành chính: Xác nhận đăng ký sửa đổi/bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Bộ Công Thương

Thông tin

Số hồ sơ: B-BCT-034075-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Công Thương
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương (Bộ Phận quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan quản lý nhà nước liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng