Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Xác nhận cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo để được hưởng chính sách ưu đãi trong giáo dục đào tạo - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo để được hưởng chính sách ưu đãi trong giáo dục đào tạo - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-069884-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải xác minh thời gian kéo dài không quá 05 ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng