Thủ tục hành chính: Xác nhận bản cam kết hoặc thoả thuận với hộ liền kề khi xây dựng công trình - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận bản cam kết hoặc thoả thuận với hộ liền kề khi xây dựng công trình - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-015941-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận bản cam kết hoặc thoả thuận với hộ liền kề khi xây dựng công trình
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng