Xác định thu nhập tính thuế

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL39287

Câu hỏi:

Xin chào luật sư. Luật sư có thể giải dùm hộ em 2 câu hỏi này được không ạ. Em cảm ơn Câu 1. phân tích , làm rõ điểm tương đồng và khác biệt trong nội dung của khái niệm thu nhập chịu thuế theo luật thuế doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2013 và nội dung của khái niệm thu nhập chịu thuế theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007, sửa đổi bổ sung năm 2012.

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Điều 7 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013 quy định như sau:

“Điều 7. Xác định thu nhập tính thuế

1. Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước.

2. Thu nhập chịu thuế bằng doanh thu trừ các khoản chi được trừ của hoạt động sản xuất, kinh doanh cộng thu nhập khác, kể cả thu nhập nhận được ở ngoài Việt Nam,

3. Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải xác định riêng để kê khai nộp thế. Thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản), thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư (trừ chuyển nhượng quyền tham gia dự án thăm dò, khai thác khoáng sản), thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nếu lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế).

“Điều 3. Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 Luật này:

1.Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:

a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ;

b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

2.Thu nhập từ tiền lương, tiền công bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;

3. Thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm:

a) Tiền lãi cho vay;

b) Lợi tức cổ phần;

c)Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ.

 4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế;

b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán;

So sánh thành viên công ty và xã viên hợp tác xã

c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.

5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

b) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở;

c) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước;

d) Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức."

Từ đó, có thể thấy điển tương đồng giữa thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân là việc xác định thu nhập chịu thuế của hai loại thuế này đều dựa trên các khoản thu nhập, các nguồn thu nhập và các chi phí mà các chủ thể sử dụng để duy trì các hoạt động của mình.

So sánh đào tạo nghề luật và hành nghề luật ở Pháp và Đức

>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 024.6294.9155

– Điểm khác nhau:

Về cơ sở pháp lý:

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Điều 3, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013

Thuế thu nhập cá nhân: Điều 3 và từ Điều 10 đến Điều 20 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi , bổ sung năm 2012

Các loại thu nhập chịu thuế:

Thuế thu nhập doanh nghiệp: các loại thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp gồm: thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ quyền sử hữu, quyền sử dụng tài sản; thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản; thu nhập từ tiền lãi gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ; hoàn nhập các khoản dự phòng; thu khoản nợ khó đòi đã xóa nay đòi được; thu khoản nợ phải trả không xác định được chủ; khoản thu nhập từ kinh doanh của những năm trước khi bỏ sót.

Thuế thu nhập cá nhân: các loại thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm: thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ bản quyền; thu nhập từ nhượng quyền thương mại

Cơ sở xác định thu nhập chịu thuế:

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thu nhập chịu thuế bằng doanh thu trừ các khoản chi được trừ của hoạt động sản xuất, kinh doanh cộng thu nhập khác

Thuế thu nhập cá nhân: mỗi loại đối tượng có cách xác định thu nhập chịu thuế khác nhau, được quy định cụ thể từ Điều 10 đến Điều 18 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi bổ sung năm 2012 trong cách xác định thu nhập chịu thuế có giảm trừ gia cảnh và giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam