Thủ tục hành chính: Xác định lại dân tộc có yếu tố nước ngoài - Hà Nội

Thông tin

Số hồ sơ: T-HNO-155340-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cách 1: Người có yêu cầu trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) - Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội
Cách 2: Trường hợp người có yêu cầu mà không có điều kiện trực tiếp đến để đăng ký, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay.
Chú ý: Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ.
Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì giấy ủy quyền được thay thế bằng giấy tờ chứng minh mối quan hệ .
Cách 3: Người yêu cầu có thể gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.
Chú ý: Trường hợp này những giấy tờ trong hồ sơ phải được chứng thực theo đúng quy định của pháp luật
Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Số 1B - Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội
ĐT: 0433546151 hoặc 0433546163
Thời hạn giải quyết: • 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật
• Trường hợp cần xác minh, làm rõ thì thời hạn trên được kéo dài không quá 05 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép xác định lại dân tộc; Bản chính Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh đã được ghi nội dung xác định lại dân tộc; Trường hợp từ chối thực hiện, Sở Tư pháp trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng