Vợ là kế toán ngân sách xã chồng có được làm phó chủ tịch xã không?

Ngày gửi: 07/08/2015 lúc 23:02:24

Mã số câu hỏi: HTPL32712

Câu hỏi:

Tôi là kế toán ngân sách xã. Theo quy định thì chồng tôi sẽ không được bổ nhiệm vào các chức danh nào trong xã? Hay khi chồng tôi được bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo, tôi luân chuyển có được không? Xin nhận được sự tư vấn của luatduonggia ! Chồng tôi hiện là phó chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2011-2016. Theo quy định Luật tổ chức chính quyền địa phương xã chỉ còn được 01 Phó CT. Xin hỏi có quy định nào về việc sắp xếp cán bộ, khi chồng tôi đã là PCT nhiệm kỳ 2011-2016, đến khóa 2016-2021 vẫn tiếp tục trúng cử ĐB HĐND cùng 01 PCT khác. Có bắt buộc cho thôi việc đối với 01 PCT được không nếu không bố trí vào chức danh khác? Xin chân thành cảm ơn!?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Luật phòng chống tham nhũng 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2012)

Nghị định 08/2016/NĐ-CP

2. Nội dung tư vấn

Theo quy định tại Điều 37 Luật phòng chống tham nhũng 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2012) về những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm:

a) Cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong khi giải quyết công việc;

b) Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

c) Làm tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình hoặc mình tham gia giải quyết;

d) Kinh doanh trong lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong một thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ;

đ) Sử dụng trái phép thông tin, tài liệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị vì vụ lợi.

2. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, vợ hoặc chồng của những người đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước.

3. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán – tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán vật tư, hàng hoá, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.

4. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan không được để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi do mình quản lý trực tiếp.

5. Cán bộ, công chức, viên chức là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác trong doanh nghiệp của Nhà nước không được ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột; cho phép doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột tham dự các gói thầu của doanh nghiệp mình; bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán – tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong doanh nghiệp hoặc giao dịch, mua bán vật tư, hàng hoá, ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp.

6. Quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này cũng được áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

a) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân;

b) Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn – kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân."

Có thể thấy, pháp luật không cấm việc khi bạn là kế toán ngân sách xã thì chồng bạn sẽ không được bổ nhiệm chức vụ phó chủ tịch xã, tuy nhiên trên thức tế khi bạn là kế toán xã thì chồng bạn sẽ khó có thể được bổ nhiệm vào chức danh phó chủ tịch xã bởi vì có thể coi là vi phạm khoản 3 Điều trên. Việc bản luân chuyển để chồng bạn được bổ nhiệm thì hoàn toàn có thể được, tuy nhiên phải thục hiện đúng quy trình và thủ tục. Về việc chồng bạn là phó chủ tịch xã nhiệm kỳ 2011-2016 đến nhiệm kỳ 2016-2021 mà được bầu vào hội đồng nhân dân cùng với một phó chủ tịch xã mới thì đương nhiên sẽ bị miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch xã nếu bạn thuộc xã loại II và III, cụ thể theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 08/2016/NĐ-CP:

"1.Đối với đơn vị hành chính ở nông thôn

a) Tỉnh loại I có không quá 04 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; tỉnh loại II, loại III có không quá 03 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

b) Huyện loại I có không quá 03 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; huyện loại II, loại III có không quá 02 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

c) Xã loại I có không quá 02 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; xã loại II, loại III có 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân."

Khi kết thúc một nhiệm kỳ hội đồng nhân dân và bầu ra một khóa hội đồng nhân dân xã mới thì hội đồng này sẽ làm việc và bầu ra các chức danh mới, các chức danh của khóa cũ sẽ bị miễn nhiệm. Nếu khi hội đồng nhân dân khóa mới bầu lại mà chồng bạn vẫn tái cử thì đương nhiên vẫn được giữ chức vụ phó chủ tịch xã, hoặc nếu được bầu vào chức danh nào thì sẽ giữ chức danh đó, chứ không thể sắp xếp bố trí vào một chức danh mới, việc này phải thông qua cuộc họp của hội đồng nhân dân, đề cử và bỏ phiếu tán thành mới có thể năm giữ chức vụ đó.

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam