Thủ tục hành chính: Về chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội,công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính Đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B,C,K. - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Về chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội,công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính Đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B,C,K. - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-091518-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách, Quốc phòng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở lao động thương binh xã hội Thành Phố Cao Lãnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân Xã Tịnh Thới
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ban nghành đoàn thể xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng