Hệ thống pháp luật

Văn bản theo lĩnh vực: Bất động sản

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 16.838 văn bản.

Loại: Công văn Số hiệu: 778/TTg-NN Ngày ban hành: 23/06/2020    Ngày hiệu lực: 23/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 885/QĐ-TTg Ngày ban hành: 23/06/2020    Ngày hiệu lực: 23/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 776/TTg-NN Ngày ban hành: 23/06/2020    Ngày hiệu lực: 23/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 3064/BTNMT-TCQLĐĐ Ngày ban hành: 09/06/2020    Ngày hiệu lực: 09/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 4530/VPCP-NN Ngày ban hành: 08/06/2020    Ngày hiệu lực: 08/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 22/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 08/06/2020    Ngày hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 30/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 04/06/2020    Ngày hiệu lực: 15/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 11/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/05/2020    Ngày hiệu lực: 10/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 2147/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/05/2020    Ngày hiệu lực: 27/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Nghị quyết Số hiệu: 76/NQ-CP Ngày ban hành: 22/05/2020    Ngày hiệu lực: 22/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Nghị quyết Số hiệu: 77/NQ-CP Ngày ban hành: 22/05/2020    Ngày hiệu lực: 22/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 17/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/05/2020    Ngày hiệu lực: 10/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 12/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/05/2020    Ngày hiệu lực: 01/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 3941/VPCP-NN Ngày ban hành: 20/05/2020    Ngày hiệu lực: 20/05/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 17/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 19/05/2020    Ngày hiệu lực: 01/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 646/QĐ-TTg Ngày ban hành: 15/05/2020    Ngày hiệu lực: 15/05/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực