Văn bản theo lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị - Trang 9

Đang xem kết quả 161 đến 180 trong tổng số 19.604 văn bản.

Dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi Ban hành: 08/07/2019
Công văn 194/BXD-HĐXD năm 2019 về quản lý dự án đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 04/07/2019
Ngày hiệu lực: 04/07/2019
Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Xây dựng do Văn phòng Quốc hội ban hành Ban hành: 04/07/2019
Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị do Văn phòng Quốc hội ban hành Ban hành: 04/07/2019
Công văn 1548/BXD-KTXD năm 2019 về điều chỉnh hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 03/07/2019
Ngày hiệu lực: 03/07/2019
Quyết định 25/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về cấp Giấy phép xây dựng; điều chỉnh, gia hạn Giấy phép xây dựng; Giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định 16/2017/QĐ-UBND Ban hành: 03/07/2019
Ngày hiệu lực: 15/07/2019
Quyết định 13/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Ban hành: 03/07/2019
Ngày hiệu lực: 13/07/2019
Công văn 788/TTg-CN năm 2019 về chủ trương bổ sung chức năng thương mại vào quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội tại Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 02/07/2019
Ngày hiệu lực: 02/07/2019
Quyết định 20/2019/QĐ-UBND về phân cấp thẩm định dự án (Báo cáo kinh tế - kỹ thuật), thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La Ban hành: 01/07/2019
Ngày hiệu lực: 15/07/2019
Công văn 32/BXD-KTXD năm 2019 về công tác nghiệm thu khi hoàn thành công trình do Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 01/07/2019
Ngày hiệu lực: 01/07/2019
Quyết định 794/QĐ-TTg năm 2019 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 27/06/2019
Ngày hiệu lực: 27/06/2019
Công văn 771/TTg-CN năm 2019 về chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 27/06/2019
Ngày hiệu lực: 27/06/2019
Lệnh công bố Luật Kiến trúc 2019 Ban hành: 27/06/2019
Ngày hiệu lực: 27/06/2019
Quyết định 25/2019/QĐ-UBND quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định Ban hành: 27/06/2019
Ngày hiệu lực: 10/07/2019
Quyết định 05/2019/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Ban hành: 27/06/2019
Ngày hiệu lực: 09/07/2019
Kế hoạch 2729/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt do tỉnh Ninh Thuận ban hành Ban hành: 27/06/2019
Ngày hiệu lực: 27/06/2019
Thông báo 1041/TB-TTCP năm 2019 kết luận thanh tra về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh do Thanh Tra Chính phủ ban hành Ban hành: 26/06/2019
Ngày hiệu lực: 26/06/2019
Quyết định 1534/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018-2020 Ban hành: 25/06/2019
Ngày hiệu lực: 25/06/2019
Công văn 178/BXD-HĐXD năm 2019 về dự thầu giám sát lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy do Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 24/06/2019
Ngày hiệu lực: 24/06/2019
Quyết định 10/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý, xây dựng, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Kon Tum Ban hành: 21/06/2019
Ngày hiệu lực: 30/06/2019

Menu