Văn bản theo lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị - Trang 8

Đang xem kết quả 141 đến 160 trong tổng số 19.604 văn bản.

Quyết định 28/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế về phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Ban hành: 25/07/2019
Ngày hiệu lực: 08/08/2019
Quyết định 655/QĐ-BXD năm 2019 bãi bỏ quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành: 25/07/2019
Ngày hiệu lực: 25/07/2019
Kế hoạch 73/KH-UBND năm 2019 triển khai lập Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Ban hành: 24/07/2019
Ngày hiệu lực: 24/07/2019
Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng và môi trường đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn Ban hành: 23/07/2019
Ngày hiệu lực: 23/07/2019
Công văn 1704/BXD-KTXD năm 2019 về phân loại trang thiết bị xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 22/07/2019
Ngày hiệu lực: 22/07/2019
Quyết định 30/2019/QĐ-UBND quy định về đảm bảo an toàn công trình thi công lân cận và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành: 19/07/2019
Ngày hiệu lực: 01/08/2019
Công văn 6400/VPCP-CN năm 2019 về phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Côn Đảo và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 18/07/2019
Ngày hiệu lực: 18/07/2019
Dự thảo Thông tư về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 17/07/2019
Công văn 35/BXD-KTXD năm 2019 về nghiệm thu thanh toán công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 17/07/2019
Ngày hiệu lực: 17/07/2019
Công văn 1669/BXD-GĐ năm 2019 công tác sửa chữa công trình, thiết bị sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 17/07/2019
Ngày hiệu lực: 17/07/2019
Nghị quyết 129/NQ-HĐND năm 2019 về thông qua danh mục nhà, đất của các cơ quan, đơn vị phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La Ban hành: 17/07/2019
Ngày hiệu lực: 17/07/2019
Quyết định 1812/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục dữ liệu về địa danh và danh nhân để thực hiện việc đặt tên, đổi tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Ban hành: 17/07/2019
Ngày hiệu lực: 17/07/2019
Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND thông qua Đề án về sắp xếp, sáp nhập khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Ban hành: 16/07/2019
Ngày hiệu lực: 22/07/2019
Quyết định 13/2019/QĐ-UBND quy định về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Ban hành: 16/07/2019
Ngày hiệu lực: 26/07/2019
Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt do tỉnh Bình Dương ban hành Ban hành: 16/07/2019
Ngày hiệu lực: 16/07/2019
Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2019 về thực hiện Quyết định 950/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Bình Dương ban hành Ban hành: 16/07/2019
Ngày hiệu lực: 16/07/2019
Công văn 1640/BXD-KTXD năm 2019 về áp dụng định mức dự toán xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 15/07/2019
Ngày hiệu lực: 15/07/2019
Nghị quyết 163/NQ-HĐND năm 2019 về chuyển, đổi tên ấp thành khu phố thuộc thị trấn Hiệp Phước huyện Nhơn Trạch và điều chỉnh, sáp nhập, thành lập ấp, khu phố thuộc các xã Bàu Hàm 2, Hưng Lộc, Quang Trung và thị trấn Dầu Giây huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai Ban hành: 12/07/2019
Ngày hiệu lực: 12/07/2019
Kế hoạch 186/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt do thành phố Hải Phòng ban hành Ban hành: 11/07/2019
Ngày hiệu lực: 11/07/2019
Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Ban hành: 10/07/2019
Ngày hiệu lực: 10/07/2019

Menu