Văn bản theo lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị - Trang 7

Đang xem kết quả 121 đến 140 trong tổng số 19.604 văn bản.

Quyết định 1321/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông đến năm 2030 Ban hành: 15/08/2019
Ngày hiệu lực: 15/08/2019
Công văn 1914/BXD-GĐ năm 2019 về tăng cường quản lý chất lượng công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu vách tường bao che, tường ngăn kích thước lớn do Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 14/08/2019
Ngày hiệu lực: 14/08/2019
Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2019 về truyền thông triển khai giải pháp phản ánh hiện trường phục vụ phát triển đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành: 13/08/2019
Ngày hiệu lực: 13/08/2019
Quyết định 1356/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong việc nghiệm thu, bàn giao đầu tư cơ sở hạ tầng khu đô thị mới, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Cà Mau Ban hành: 13/08/2019
Ngày hiệu lực: 13/08/2019
Kế hoạch 3333/KH-UBND năm 2019 triển khai giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 12/08/2019
Ngày hiệu lực: 12/08/2019
Công văn 5686/BKHĐT-PC năm 2019 về hiệu lực của quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 11/2013/NĐ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Ban hành: 12/08/2019
Ngày hiệu lực: 12/08/2019
Quyết định 26/2019/QĐ-UBND về phân công, phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Ban hành: 09/08/2019
Ngày hiệu lực: 09/08/2019
Quyết định 995/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 Ban hành: 08/08/2019
Ngày hiệu lực: 08/08/2019
Quyết định 27/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về di dời, tạm cư, tái định cư khi Nhà nước thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 02/2018/QĐ-UBND Ban hành: 07/08/2019
Ngày hiệu lực: 20/08/2019
Quyết định 32/2019/QĐ-UBND quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Ban hành: 06/08/2019
Ngày hiệu lực: 16/08/2019
Quyết định 15/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 33/2016/QĐ-UBND về Quy chế công nhận danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định 22/2016/QĐ-UBND Ban hành: 05/08/2019
Ngày hiệu lực: 15/08/2019
Công văn 6863/VPCP-CN năm 2019 về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 02/08/2019
Ngày hiệu lực: 02/08/2019
Quyết định 11/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình Ban hành: 01/08/2019
Ngày hiệu lực: 25/08/2019
Công văn 935/TTg-CN năm 2019 về tiến độ thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thanh giai đoạn 1 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 01/08/2019
Ngày hiệu lực: 01/08/2019
Công văn 1801/BXD-KTXD năm 2019 về xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 01/08/2019
Ngày hiệu lực: 01/08/2019
Quyết định 1373/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021, định hướng đến 2025 Ban hành: 01/08/2019
Ngày hiệu lực: 01/08/2019
Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021, định hướng đến năm 2025 Ban hành: 31/07/2019
Ngày hiệu lực: 31/07/2019
Công văn 6709/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 30/07/2019
Ngày hiệu lực: 30/07/2019
Công văn 914/TTg-CN năm 2019 về chủ trương lập quy hoạch và ủy quyền phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Chơn Thành, tỉnh Bình Phước do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 29/07/2019
Ngày hiệu lực: 29/07/2019
Kế hoạch 180/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Ban hành: 26/07/2019
Ngày hiệu lực: 26/07/2019

Menu