Văn bản theo lĩnh vực: Xây dựng - Đô thị - Trang 6

Đang xem kết quả 101 đến 120 trong tổng số 19.604 văn bản.

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương Ban hành: 12/09/2019
Ngày hiệu lực: 12/09/2019
Quyết định 754/QĐ-BXD năm 2019 về Kế hoạch lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 10/09/2019
Ngày hiệu lực: 10/09/2019
Quyết định 25/2019/QĐ-UBND quy định về thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn - Bản văn hóa”, “Khu phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Ban hành: 06/09/2019
Ngày hiệu lực: 20/09/2019
Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật phân lô bán đấu giá nền đất ở trên địa bàn tỉnh Phú Yên Ban hành: 06/09/2019
Ngày hiệu lực: 06/09/2019
Quyết định 1655/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ của Sở Xây dựng; Văn phòng Ủy ban nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bạc Liêu Ban hành: 05/09/2019
Ngày hiệu lực: 05/09/2019
Quyết định 2212/QĐ-UBND năm 2019 về quy chế phối hợp quản lý các công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn Sơn La Ban hành: 05/09/2019
Ngày hiệu lực: 05/09/2019
Công văn 7922/VPCP-CN năm 2019 về dự án cầu Vĩnh Tuy, giai đoạn 2 và Dự án đường kết nối đường Pháp Vân – Cầu Giẽ với đường vành đai 3 do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 04/09/2019
Ngày hiệu lực: 04/09/2019
Quyết định 1114/QĐ-TTg năm 2019 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quốc hoạch chung thành phố Hải Phòng khu vực quận Dương Kinh và quận Đồ Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 30/08/2019
Ngày hiệu lực: 30/08/2019
Nghị định 72/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP hướng dẫn về quy hoạch xây dựng Ban hành: 30/08/2019
Ngày hiệu lực: 30/08/2019
Công văn 6182/BKHĐT-QLĐT năm 2019 đánh giá về kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Ban hành: 29/08/2019
Ngày hiệu lực: 29/08/2019
Quyết định 2695/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp thực hiện công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Ban hành: 29/08/2019
Ngày hiệu lực: 29/08/2019
Quyết định 45/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Ban hành: 26/08/2019
Ngày hiệu lực: 15/09/2019
Công văn 7451/VPCP-CN năm 2019 về ý tưởng phát triển đô thị sân bay cho Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành Ban hành: 21/08/2019
Ngày hiệu lực: 21/08/2019
Quyết định 26/2019/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2019-2020 Ban hành: 21/08/2019
Ngày hiệu lực: 01/09/2019
Quyết định 26/2019/QĐ-UBND về phân công, phân cấp trách nhiệm kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Ban hành: 20/08/2019
Ngày hiệu lực: 05/09/2019
Quyết định 17/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Ban hành: 20/08/2019
Ngày hiệu lực: 01/09/2019
Kế hoạch 196/KH-UBND năm 2019 về triển khai lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 Ban hành: 19/08/2019
Ngày hiệu lực: 19/08/2019
Quyết định 1037/QĐ-TTg năm 2019 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Kiến trúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ban hành: 16/08/2019
Ngày hiệu lực: 16/08/2019
Thông tư 04/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư 26/2016/TT-BXD hướng dẫn về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 16/08/2019
Ngày hiệu lực: 01/10/2019
Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Ban hành: 16/08/2019
Ngày hiệu lực: 16/08/2019

Menu